Reünie sluit memorabel jubileumjaar OKK af

Zaterdag 5 oktober rondde Gymnastiekvereniging OKK haar 100-jarig jubileumjaar af, met een goed bezochte reünie. Een jaar vol feestelijkheden kwam zo, onder toeziend oog van ruim 250 leden en oud leden, op passende wijze ten einde.

De reünie van OKK vormde het sluitstuk van haar 100-jarig jubileumjaar, een jaar waarin de vereniging zich keer op keer weer wist te overtreffen, en met recht de geschiedenisboeken in zal gaan als één van de verenigings meest memorabele jaren.

De opkomst tijdens de reünie toonde eens te meer aan hoe diep geworteld de liefde voor de vereniging zit bij haar leden en oud leden. Eén voor één druppelden de mensen ruim op tijd binnen, zich voornemens niets van de bijzondere gebeurtenis te willen missen.

Het openingswoord werd verzorgd door voorzitter Arjan Heijblom, die alle aanwezigen welkom heette en dankte voor hun komst. De film die aansluitend getoond werd, met hoofdrollen voor Ivo van Wijngaarden, Jan den Breejen en Peter van Dam, illustreerde hoe Gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kracht ooit opgericht is. De beelden lieten de toeschouwers zien waar het 100 jaar geleden allemaal begon en hoe de vereniging door de jaren heen uitgegroeid is tot één van de grootste verenigingen van Hardinxveld-Giessendam.

De filmbeelden werden afgewisseld met mooie woorden van de diverse podiumsprekers, waaronder wethouder Nederveen van van gemeente Hardinxveld Giessendam, jubileumcommssie-voorzitter Eelke Kraaijeveld, Piet Overduin van Stichting Sportaccommodaties OKK en verenigingsvoorziter Arjan Heijblom. Tussendoor werden de jubilarissen gehuldigd en voorzien van OKK-speldjes, variërend van leden die hun 25-jaar lidmaatschapsspeldje in ontvangst mochten nemen tot aan heel bijzondere jubilarissen die maar liefst 70-jaar lid zijn van de vereniging.

De meest eervolle titel was echter voor Johan van Dam, die zich vanaf heden erelid van de club mag noemen. Een meer dan welverdiende bekroning voor zijn jarenlange inzet- en onvoorwaardelijke liefde voor OKK. De mooie woorden van voorzitter Arjan Heijblom waren dan ook zeer terecht en zorgden voor een betekenisvol en herinneringswaardig moment, iets wat bij velen de nodige emotie opriep.

Na dit heugelijke moment werd het bestuur het podium opgeroepen om een verassende onthulling te doen. De jubileumcommissie had namelijk een tijdlijn gemaakt van alle hoogtepunten uit de 100 jaren van de vereniging. Een verrassing voor zowel publiek als bestuur, wat met enthousiasme werd ontvangen en nu vereeuwigd is aan de binnenmuren van het OKK-clubgebouw.

Alvorens het officiële deel werd afgesloten en aan het feest kon worden begonnen, ging er nog een speciaal dankwoord uit naar de jubileumcommissie, die de afgelopen jaren ontzettend hard hebben gewerkt om het jubileumjaar voor te bereiden. Een prestatie van formaat waarbij een dankwoord alleen niet voldoende was. De commissieleden ontvingen daarom allen een leuk aandenken van het voorbije jaar in de vorm van een fotocollage, een bos bloemen en een presentje om naar eigen wens te besteden.

Het afsluitende feest was één en al gezelligheid, in een sfeervol aangekleed OKK clubgebouw . Veel leden en oud leden lieten zich met elkaar vereeuwigen. Oud selectieleden uit het verleden gingen opnieuw met hun trainer van toen op de foto. De ooit zo succesvolle jazzdansgroep Impuls was bijna compleet, hun weerzien was een feestje.

In het bijzonder mag OKK de jeugdleden bedanken. Zij hebben zich, niet alleen tijdens de reünie, maar bij alle activiteiten voortreffelijk opgesteld en een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van ieder van de festiviteiten. En uit de hulp die de organisatie tijdens het afbreken van het podium kreeg, bleek nog maar eens hoe betrokken alle OKK’ers zijn met de vereniging en elkaar.

Een vereniging wordt niet zomaar 100 jaar. Het vieren van een dergelijk jubileum is een unicum en mag helaas niet iedereen meemaken. OKK dankt dit aan al haar betrokken leden die het door de jaren heen heeft mogen verwelkomen en prijst zich gelukkig deze mijlpaal te hebben bereikt. Met elkaar hoopt de vereniging de afgelopen jaren een passend vervolg te geven. Op naar de volgende 100 jaar!

Hieronder staan nog wat foto’s. Er zal een album op Facebook verschijnen als alle foto’s ontvangen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *