Bestuurswisselingen tijdens algemene ledenvergadering OKK

Afgelopen woensdag was de algemene ledenvergadering (ALV) van 2020. De jaarlijkse vergadering voor alle clubleden kon eerder dit jaar niet doorgaan in verband met de plotselinge coronapandemie en moest worden uitgesteld naar een later moment. Dat moment was woensdagavond 15 juli.

Ledenvergadering in coronatijd
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vond de ALV op aangepaste wijze plaats. Zo moest er anderhalve meter afstand worden bewaard tussen aanwezigen, wat inhield dat stoelen op gepaste afstand van elkaar stonden. Daarnaast moesten leden zich van tevoren inschrijven vanwege het maximum toegestane aantal personen. Speldjes en bloemen werden op afstand uitgereikt en ook de afsluitende borrel was anders georganiseerd. Om de capaciteit te verhogen vond de vergadering dit jaar plaats in de gymzaal, waar dit normaliter in de kantine van het clubgebouw is. Desondanks alle veiligheidsmaatregelen is de ledenvergadering soepel verlopen en kijkt de vereniging terug op een geslaagde avond.

Aftreden voorzitter en bestuurswisselingen
Voorzitter Arjan Heijblom opende de vergadering met de aankondiging dat dit de laatste vergadering was die hij voorzat. Na tien jaar voorzitterschap heeft hij besloten de hamer neer te leggen en ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Deze is gevonden in Richard van Noordenne, die al jarenlang deel uitmaakt van het bestuur en een waardig opvolger zal zijn.

OKK bedankt Arjan voor zijn jarenlange goede voorzitterschap en zijn enorme inzet voor de vereniging. Met zijn manier van sturen, zijn enthousiasme en zijn daadkracht heeft Arjan jarenlang de koers van de vereniging bepaald en de club een nieuwe impuls gegeven. Hij heeft in zijn tien-jarige termijn een heel nieuw bestuur geformeerd en kan met een trots gevoel de hamer overdragen aan Richard. De vereniging wenst Arjan veel geluk in zijn verdere loopbaan en is verheugd dat hij heeft aangegeven aan de club verbonden te willen blijven.

Richard van Noordenne volgt Arjan Heijblom dus op. Tot aan de ALV was Richard jarenlang het bestuurslid Sport, wat hij altijd met veel enthousiasme heeft gedaan. Vanaf 15 juli 2020 is zijn portefeuille overgedragen aan collega-bestuurslid Marien Amersfoort, die zijn rol van bestuurslid Personeelszaken zal gaan combineren met de Sportportefeuille. Beide portfeuilles zal hij gaan beheren in samenwerking met Anniek de Waard, die tijdens de ALV toetrad tot het bestuur. Zowel Richard, Marien als Anniek werden met overtuiging gekozen door de aanwezige leden voor het invullen van de vrijgekomen portefeuilles. Ook Marjan van Gils (bestuurslid Nevenactiviteiten) werd woensdagavond herkozen.

Speldjes van verdienste
Naast de bestuurswisselingen stond er nog meer op het programma. Zo kregen diverse leden een bronzen, zilveren of gouden speld uitgereikt voor hun jarenlange trouwe inzet voor de vereniging. Na mooie woorden en anekdotes over de betreffende personen ontvingen allen een speld en een mooi bloemenboeket uit handen van bestuurssecretaris Angela Hofman. Afsluitend werden er foto’s gemaakt om het memorabele moment vast te leggen in het archief van de vereniging.

De leden die een speldje ontvingen zijn Arjan Heijblom, Jurre Kraaijeveld, Sjanie Mentink, Aartje den Breejen, Erik van Noordenne, Theo van Dam, Marja van Straten, Jeanette den Dikken, Cora Putters, Ivo van Wijngaarden en Angela Hofman.

Afsluiting en borrel
Aan het eind van de vergadering hield Arjan Heijblom zijn dankwoord en bedankte kersverse nieuwe voorzitter Richard van Noordenne hem nogmaals voor zijn bewezen diensten. Na de vergadering werden alle felicitaties in ontvangst genomen en werd de avond afgesloten met een drankje, waarbij er werd teruggeblikt op een memorabel jaar, de voorbije maanden van deze bijzondere periode en alle ontwikkelingen die men met elkaar heeft doorgemaakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *