Algemene Ledenvergadering 2019

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart aanstaande om 20.00u., in de recreatieruimte van het OKK gebouw.

Op die avond zullen de gebruikelijke jaarverslagen van de diverse commissies, het financiële verslag 2018, het contributievoorstel 2019 en de begroting voor 2019 vastgesteld worden. Een aantal bestuursleden zal herkozen worden. 

Twee weken voorafgaand zijn het jaarverslag, de agenda en overige bijbehorende stukken beschikbaar op de website www.okkhardinxveld.nl en tevens op te vragen bij de secretaris Angela Hofman: secretaris@okkhardinxveld.nl / tel: 06- 51554170

Wellicht ten overvloede hierbij nog de mededeling dat u als ouder/voogd van een minderjarig lid ook stemgerechtigd bent.

Dus als u namens uw kind uw stem wilt laten horen: ook u bent van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur