CONTRIBUTIE

Om te kunnen sporten bij OKK dient u contributie te betalen. Op die manier kunnen we onze vereniging blijven voorzien van alle benodigdheden en faciliteiten. 

Er is hierbij een verdeling gemaakt tussen de verenigingscontributie en de bondscontributie aan de KNGU. De onderstaande balken geven een helder overzicht.

CONTRIBUTIE

GYMNASTIEKVERENIGING OKK

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2018.

Ingaande 1 april 2018.

 1. Voor de contributieregeling wordt de vereniging in 5 productgroepen verdeeld, te weten: Turnen, Dans, Blij(f)fit, Actief bewegen en Peuters/ kleuters. In elk van deze groepen worden onderstaande regels 2 t/m 4 afzonderlijk toegepast.

 2. Voor alle lessen geldt dat de contributie per maand het in punt 3 vastgestelde bedrag is. Een standaard les is 60 minuten. Voor lessen langer dan 60 minuten wordt de contributie evenredig verhoogd. B.v. 90 minuten is 1,5x het maandbedrag. Voor lessen korter dan 60 minuten geldt het maandbedrag zoals in punt 3 vastgesteld. 

  Dit geldt niet voor selectiegroepen en hieronder nader genoemde groepen.

 3. De contributie bedraagt: 

  2 t/m 11 jaar     : € 10,40 p.m.

  12 t/m 15 jaar   : € 11,00 p.m.

  16 t/m 17 jaar   : € 12,00 p.m.

  18+ jaar              : € 15,50 p.m.

  Rustend leden   : € 6,00 p.m. 

  In de maand augustus wordt GEEN contributie gerekend. Deze bedragen worden dus 11x per jaar afgeschreven.

 1. Selectiegroepen zijn groepen waarvoor selectiecriteria zijn opgesteld waar aan gehouden moet worden. 

  Voor de turnselecties is de contributie per uur: € 6,90 p.m.

  Voor de jazz demo’s is de contributie per uur: € 9,50 p.m.

 2. Bij de groep “ouder/kindgym” wordt zowel de ouder als het kind als lid ingeschreven. Er hoeft echter alleen voor het kind contributie betaald te worden. De bondscontributie en het inschrijfgeld moeten echter door beiden betaald worden.

 3. Voor de volgende groepen gelden aparte bedragen:

  Peuter/speelgym: € 28,00 p.m.

 4. GEZINSKORTING: (altijd excl. bondscontributie en inschrijfgeld). De korting wordt altijd gerekend vanaf het kind met het laagste contributie bedrag. 

  Voor het 3e kind: Half geld.

  Vanaf het 4e kind : Gratis (allen beneden de 16 jaar).

  Het max. totaalbedrag voor 1 lid bedraagt € 65,00 p.m.

  Het max. totaalbedrag voor een heel gezin bedraagt € 135,00 p.m.

CONTRIBUTIE

KNGU

Lidmaatschap van OKK betekent ook lidmaatschap van de KNGU. Hiervoor zijn wij voor u bondscontributie verschuldigd. Deze is als voor het jaar 2018 als volgt vastgesteld.

Leden < 16 jaar: € 21,40 per jaar

Leden > 16 jaar: € 26,20 per jaar

U krijgt deze bedragen niet afzonderlijk gefactureerd. Wij innen deze bedragen ieder maand als toeslag op het totaal van uw contributie bedrag.

Dat betekent voor leden tot 16 jaar een bedrag van € 1,95 en voor leden van 16 en ouder € 2,40.

INSCHRIJFGELD

Iedereen betaalt bij het aanmelden als lid € 7,50 aan inschrijfgeld. 

BETAALWIJZE / REGELS

 1. De 1e twee lessen zijn altijd gratis. (Zogenaamde Proeflessen)

 2. De les hierna geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap. Men dient dan het hiervoor bestemde inschrijfformulier volledig ingevuld bij de leiding van de groep in te leveren.

 3. Over de eerste maand van het lidmaatschap betaalt men afhankelijk van de ingangsdatum het volgende bedrag:

  Als de ingangsdatum valt op dag 1 t/m 8: 1x het maandbedrag

  Als de ingangsdatum valt op dag 9 t/m 15: 3/4 het maandbedrag

  Als de ingangsdatum valt op dag 16 t/m 23: 1/2 het maandbedrag
   

  Als de ingangsdatum valt op dag 24 t/m 31: 1/4 het maandbedrag

  Dit bedrag wordt samen met de eerste volle maand geïnd. Men betaalt hierna per maand vooruit.

 4. Ieder lid dient de vereniging toestemming te geven tot automatische afschrijving van de contributie, bondscontributie en inschrijfgelden. Alleen op deze wijze kan men de contributie voldoen.

 5. De vereniging verplicht zich aan ieder waarbij een automatische afschrijving is gepleegd, terecht of niet terecht, zonder opgave van redenen het bedrag terug te betalen, als daarom door het lid binnen 30 dagen na afschrijving wordt verzocht.

 6. Opzeggingen uitsluitend schriftelijk bij secretariaat, leiding of ledenadministratie.
  U kunt hiervoor het inschrijf-/afschrijf- of wijzigingsformulier gebruiken. In de leiderskamers van beide zalen zijn deze formulieren altijd voorradig.
  Bij opzegging als lid, dient de maand waarin wordt opgezegd te worden doorbetaald.
  Na deze maand wordt de automatische afschrijving vanzelf stopgezet.

 7. U dient ook zelf te controleren of het stoppen of wijzigen van de afschrijvingen genoemd in punt 6 juist door ons wordt uitgevoerd. Indien toch wordt afgeschreven terwijl U al heeft opgezegd of er is een wijziging geweest die niet is doorgevoerd, kunt U hiervan melding maken bij de ledenadministratie, secretaris of penningmeester. Wij zullen het teveel afgeschreven bedrag aan U terugstorten tot maximaal 3 maanden t/m laatste afschrijving.

 8. In bijzondere gevallen, door het bestuur te bepalen, kan ontheffing worden verleend van contributie betaling of afgeweken worden van dit besluit.

Hoofdgebouw

Gymnastiekvereniging OKK
Rijnstraat 1A
3371 ST Hardinxveld-Giesssendam

Boven-Hardinxveld

Het Dok (OKK)
Pieter de Hooghstraat 56
3372 XJ Hardinxveld-Giessendam

Contact

info@okkhardinxveld.nl
0184-615 454
Klik hier voor de contactpagina