CLUBHISTORIE

Gymnastiekverenging OKK is opgericht op 1 oktober 1919. In de 100 jaar die daarop volgden heeft de vereniging veel mooie ontwikkelingen meegemaakt.

Met trots presenteert OKK u hieronder een samenvatting van hetgeen dat zich heeft afgespeeld binnen onze vereniging sinds haar oprichting.

CLUBHISTORIE OKK

Ontdek de lange geschiedenis van onze sportvereniging, beginnend in het jaar 1919.

1919

De oprichting

Op 19 oktober vond de oprichting plaats in het café Den Toom. De contributie werd vastgesteld op  40 cent per week. Bij de oprichting bestond de vereniging enkel uit een herenafdeling maar al snel werd daar een jongensafdeling bij opgericht. De eerste clubleider was de heer D.v.d. Linden, wie al snel werd opgevolgd door de heer T. van Arkel uit Gorinchem.

1921

VROUWEN BIJ OKK

In maart werden een dames- en meisjesafdeling opgericht en op de ledenvergadering van 13 oktober werd het eerste damesbestuurslid gekozen. Ook kwam er dit jaar een jongensaspiranten afdeling.

1925

stop dames
afdeling

In oktober werd de damesafdeling ontbonden door een gebrek aan belangstelling. De vereniging zat in een dieptepunt en er moest wekelijks geld bij. Tevens werd besloten uit de KNGV te treden en moest er worden gewacht op betere tijden. Toch kreeg OKK tegen het eind van 1925 weer een damesafdeling, bestaande uit 9 leden.

1929

TIEN JAAR OKK

Het 10-jarig bestaan werd gevierd in oktober. De avond werd verzorgd door het bekende “Duo Hofman” met hun levensliedjes. Onder de aanwezigen was ook de burgemeester van Hardinxveld.

1932

de crisisjaren

Hierna volgden de crisisjaren. De organisatie die de uitvoeringen organiseerde meldde dat er grote tekorten waren, wat tot het voorstel leidde om werkeloze heren 0,10 cent per week aan contributie te laten betalen. Er waren daarnaast ook leden die zelf voorstelden om 1 gulden per week te betalen om zo de vereniging op de been te houden. De vastgestelde contributie bedroeg in die tijd uiteindelijk f 0,25 per week.

In 1932 veranderde OKK van gymnastiekzaal en verhuisde de vereniging van het Rehoboth gebouw met betonnen vloer naar het IJsclubgebouw aan de Parallelweg. Hoewel dit een grote vooruit was bleek de ruimte niet altijd groot genoeg. De zaal kreeg dan ook al snel de bijnaam “Het Hok”. Desalniettemin werden de topturners en topturnsters van OKK hier opgeleid.

1934

vijftien jaar okk

In december werd een jubileumuitvoering gegeven om het 15-jarig bestaan te vieren. De verzorging van deze avond was geheel in handen van onze eigen vereniging. De eerste medaillekast werd deze avond aangeboden en de avond werd besloten met een gezellig samenzijn.

1936

NIEUWE VLAGGEN

Op de ledenvergadering van dit jaar werd voorgesteld een nieuwe vlag te kopen en hiervoor werd een actie op touw gezet. Enkele dames boden spontaan aan om zelf een vlag te maken voor de aspirantafdeling. Beide vlaggen zijn nog steeds in ons bezit.

1937

ACROBATIEK EN UITVOERINGEN

Er werd besloten om in plaats van een avond per week, twee avonden per week te gaan oefenen. Dit omdat de afdelingen te groot werden. Tevens werd er dit jaar een foto gemaakt van de gehele vereniging. Op voorstel van de secretaris van OKK, de heer J. Muilwijk, werden er dit jaar voor het eerst onderlinge wedstrijden georganiseerd. (Tot op heden vinden deze elk jaar plaats).

Ook werd er geoefend aan acrobatiek buiten de normale lesuren. Na jaren van oefenen trok deze groep veel publiek bij uitvoeringen en ze werden ook uitgenodigd om op te treden buiten onze gemeente. In de jaren 1935-1939 waren er gemiddeld 2 propagandamarsen per zomer. Het was dus hard werken geblazen voor de bestuursleden die dit organiseerden. Het waren moeilijke jaren, ondanks dat de crisis voorbij was.

1939

twintig jaar okk

Weer een jubileumjaar en de activiteiten begonnen weer op te leven. Het was een druk jaar met maar liefst 4 uitvoeringen, 2 propagandamarsen en wedstrijden in overvloed. Het 20-jarig jubileumfeest werd op 7 en 9 december gevierd in zaal Den Toom.

Het werd een speciale jubileumuitvoering met uitreiking van erespeldjes aan alle leden die minimaal 15 tot 20 jaar lid waren van OKK.

1941

contributie
regeling

Er werden dit jaar voor het eerst contributiekaarten ingevoerd en er werd een verloting aangevraagd bij de Gemeente voor het aankopen van een nieuwe brug, maar werd afgewezen. De financiën werden beter en de penningmeester kon tevreden zijn.

1944

jubileum met een donker randje

Dit jaar zou het 25-jarig jubileumjaar worden voor OKK. Er waren dan ook al verschillende plannen uitgewerkt om in oktober een groot feest te vieren, echter was de situatie omtrent de oorlog dermate slecht dat de lessen in september werden gestaakt. Er werd besloten om in de maand augustus nog wel een zomeruitvoering gegeven om het 25-jarig bestaan toch te vieren. De avond werd een succes en trok maar liefst 2.300 bezoekers! 

1945

De wederopbloei

In juni 1945 begon de vereniging weer normaal aan de repetities. OKK deed mee aan de bevrijdingsfeesten en vooral de optocht was een groot succes. Op 18 augustus werd de zomeruitvoering gegeven en op 31 augustus de Oranjefeesten. OKK deed met vijf wagens mee aan de allegorische optocht.

Het uitgestelde feest ten tijde van het 25-jarig jubileum in 1944 werd gehouden van 29 oktober t/m 1 november. Het feest werd gehouden in een grote tent achter het oude ijsclubgebouw.

1950

verhuizing van clubgebouw

De laatste winter in het IJsclubgebouw. In februari begon men aan het nieuwe gebouw, genaamd “Ons Clubgebouw”. De eigenaar bleef overigens nog steeds de ijsclub. In totaal werd er ruim 2.600 uur belangeloos gewerkt door leden van de IJsclub Vriendenschaar en OKK. Op 24 mei van dit jaar werd “Ons Clubgebouw” officieel geopend door Burgemeester De Boer van Hardinxveld-Giessendam.

1961

GEMEENTE SUBSIDIE

Na het grote feest van 1959 moest de penningmeester met zorgen de eindjes aan elkaar binden. In 1961 ontvingen we voor het eerst subsidie van de Gemeente.

1966

UITBREIDING ZAAL

In het voorjaar is de zaalruimte vergroot door aan de zuidzijde van het clubgebouw een gedeelte van 4 x 6 meter aan te bouwen, hoofdzakelijk bedoeld als toestel berging. Door o.a. een oliebollenactie kon deze aanwinst vervolgens volledig worden afbetaald. Tegelijkertijd met de aanbouw kon er nieuwe verlichting worden aangebracht in de zaal, wat betaald werd vanuit het nalatenschap van een oud-bestuurslid.

1967

OKK KONINKLIJK GOEDGEKEURD

Sinds dit jaar is de vereniging koninklijk goedgekeurd en is eindelijk na jaren een wens vervuld.

1969

START JEUGDRAAD

Oprichting van de Jeugdraad op voorstel van Jan den Breejen. Het hoogtepunt van dit jaar was de viering van het 50-jarig jubileum, waarbij het startkapitaal werd geschonken voor de bouw van de nieuwe zaal. Ook werd er dit jaar een informatiebulletin uitgegeven door de Jeugdraad wat later uitgroeide clubkrant, welke inmiddels is vervangen door de online nieuwsbrief.

1970

Nieuw clubgebouw

Het jaar van de bouw van een eigen gymnastiekzaal aan de Rijnstraat en de feestelijke opening daarvan op 15 juli 1970. Bij de opening werd een plaquette onthuld met daarop het portret van Matthijs van Dijk met het opschrift: “door zijn inzet kwam dit gebouw tot stand”. Tevens werd dit jaar de Technische Commissie ingesteld. Deze commissie werd in het leven geroepen om alle turn-technische zaken te organiseren. Dit als taakverlichting van het bestuur.

1978

Bouw van de keuken en vergaderzaal

In de zomer van dit jaar werd een keuken/vergaderruimte van ongeveer 4 x 6 meter naast de toestelberging gebouwd. Later kreeg de ruimte de naam: Onze Knusse Keuken.

1979

zestig jaar okk

Dit jaar stond bijna geheel in het teken van het 60-jarig jubileum. Op 19 oktober werd er een receptie gehouden, met aansluitend een bal. Ook op dit jubileum waren weer veel prominente gasten aanwezig.

Op 20 oktober van dit jaar werd in Sporthal De Wielewaal ’s middags een jubileumuitvoering voor de jeugd gehouden en ’s avonds voor de oudere leden. Beide shows werden bezocht door ongeveer 2.000 bezoekers.

1980

CONTRIBUTIE VIA BANKREKENING

Vanaf augustus dit jaar wordt de contributie niet meer cash geïnd, maar loopt alles via een bankrekening.

1981

UITBREIDING GEBOUW

Er wordt gebrainstormd over een uitbreiding van het gebouw. Er is ook behoefte aan, gezien de uitbreiding van de jazzgymnastiek en het huren van gemeentezalen. In de loop van dit jaar staat er al een plan op papier.

Het jongens turnen is dit jaar naar een landelijk hoger niveau gestegen, met goede resultaten!

1982

vervangen dakbedekking

Per 1 januari telt de vereniging 550 leden. Met een aantal vrijwilligers wordt het dak van de gymzaal voorzien van een nieuwe dakbedekking.

Op 20 mei zijn er 5 jongens van OKK vertegenwoordigd bij de Nederlandse Kampioenschappen. Een prestatie die nog niet eerder geleverd is. Op 1 december van dit jaar telt OOK het 600 leden.

1988

De oprichting

In dit jaar is het gebouw uitgebreid met een recreatieruimte en een danszaal. In anderhalf jaar tijd hebben vrijwilligers dit bijna volledig eigenhandig gerealiseerd. Hierdoor bleef de financiering beperkt en de uitbreiding maximaal. Dankzij de uitbreiding begon de vereniging- en vooral de dansafdeling aanzienlijk te groeien.

1994

en alweer een jubileum!

Er werd opnieuw feest gevierd bij OKK. Dit in verband met het 75-jarig jubileum! Verder werd de bovenzaal gedurende dit jaar verder uitgebreid met een toestel berging. De peuter- en kleutergymnastiek kon hierdoor in deze zaal sporten, waardoor de club verder kon blijven groeien.

2000

recordaantal leden

Op 8 november wordt de 1.000 leden grens gepasseerd.

2004

okk doet mee aan de gondelvaart

In 2004 vaart OKK mee in de alom bekende Gondelvaart. Met een door vrijwilligers gemaakte piratenboot varen de piraten van OKK over de Giessen en slepen een 2e plek in de wacht.

2009

negentig jaar okk

In oktober 2009 viert OKK haar 90-jarig jubileum met een grote uitvoering in Sporthal de Wielewaal.

2018-2019

honderd jaar okk!

Van oktober 2018 t/m oktober 2019 viert OKK haar 100-jarig jubileumjaar. Een bijzonder jaar waarin er een heel jaar lang activiteiten worden georganiseerd. Inmiddels is het jaar halverwege en zijn de eerste activiteiten, waaronder het Sportsymposium en het NK-Groepsspringen, alweer voorbij. Beide evenementen waren erg geslaagd en we kijken alweer met enthousiasme uit naar de eerstvolgende activiteit op de agenda.

een rijke historie

Wij zijn trots op onze mooie clubhistorie en werken hard om de lange geschiedenis een mooi vervolg te kunnen geven. 

Hoofdgebouw

Gymnastiekvereniging OKK
Rijnstraat 1A
3371 ST Hardinxveld-Giesssendam

Boven-Hardinxveld

Het Dok (OKK)
Tiendweg 42B
3372 AJ Hardinxveld-Giessendam

Contact

info@okkhardinxveld.nl
0184-615 454
Klik hier om naar de contactpagina te gaan