VERTROUWENSCONTACT

Is er iets gebeurd, voor, tijdens, of na de les bij OKK? Iets waardoor jij het plezier in het sporten bij OKK verliest? Iets waarvan jij denkt dat het niet normaal is?

Wij willen dit graag weten. Je kunt hiervoor uiteraard terecht bij het bestuur. Maar soms praat je liever in vertrouwen met iemand hier over, wil je advies over waar je met je verhaal terecht kunt.

praat in vertrouwen

Lees hieronder meer over hoe OKK jou kan helpen bij hetgeen dat je dwarszit.

VERTROUWENS
CONTACTPERSOON

OKK wil iedereen een prettig en veilig sportklimaat bieden. Als je je niet prettig voelt om een situatie, of het gedrag van sporters, trainers of anderen bij de vereniging, of wat dan ook, dan wil OKK dat graag weten. 

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we vertrouwenscontactpersonen, een vrouw en een man, aangesteld. Haar naam is Danielle de Groot en zijn naam is Kees Heijblom. Hun contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over- of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Zij of hij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over het onderwerp Veilig Sportklimaat en zit in de commissie Veilig Sportklimaat, waar ook lesgevers en bestuursleden in zitten.

Mail naar vertrouwenspersoon@okkhardinxveld.nl om contact op te nemen. Geef in de mail aan of je contact wilt en op welke wijze (telefoon, mail, ergens ontmoeten). Geef ook je voorkeur aan voor Danielle of Kees.

CONTACTPERSOON
KNGU

Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. De contactgegevens van deze vertrouwenscontactpersoon vind je hier.

CONTACTPERSOON
NOS*NSF

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Via het vertrouwenspunt sport kun je in contact worden gebracht met een vertrouwenscontactpersoon. 

Deze persoon luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Een vertrouwenscontactpersoon doet de eerste opvang, maar biedt ook begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend.

Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon).

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar simpelweg even praten kan ook.

Meer info

Tel. nr. NOC*NSF: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut, bereikbaarheid: ma t/m vr van 08.00 – 20.00 uur)

Hoofdgebouw

Gymnastiekvereniging OKK
Rijnstraat 1A
3371 ST Hardinxveld-Giesssendam

Boven-Hardinxveld

Het Dok (OKK)
Tiendweg 42B
3372 AJ Hardinxveld-Giessendam

Contact

info@okkhardinxveld.nl
0184-615 454
Klik hier om naar de contactpagina te gaan