OKK Hervat Lessen Buiten

Maandag 11 mei starten de leeftijdsgroepen 4-12 jaar en 13-18 jaar. De 18+ leden starten mogelijk later deze maand.

Er zijn verschillende plekken in de gemeente Hardinxveld waar de lessen kunnen worden gegeven. In afstemming met de gemeente heeft OKK gezocht naar geschikte locaties voor zowel Beneden- als Boven-Hardinxveld. 

Turnen, Springploeg en Freerun op de Groenstrook
Inmiddels heeft de gemeente toestemming gegeven aan OKK om op de Groenstrook bij de Merwedestraat te sporten, waarbij de locatie wordt afgezet met afzetlint. Op deze plek zullen de turnlessen worden gegeven.

Dansen onder overkapping OKK-gebouw
Hiervoor heeft het bestuur, samen met de lesgevers, besloten dat de lessen onder de overkapping bij het OKK gebouw zullen plaatsvinden. In verband met de grootte van de dansgroepen is het qua vierkante meters groot genoeg om danslessen af te werken. Vanzelfsprekend zal ook deze plek worden afgezet met lint.

Lessen in Boven-Hardinxveld
De lesgroepen van Boven-Hardinxveld worden verwacht op de korfbal velden van HKC. In overleg met zowel de gemeente als HKC is er een overeenstemming bereikt over het gebruiken van het terrein van HKC.

Kleutergym op de Groenstrook
De kleuters gaan ook gymmen op de Groenstrook. De maandaggroep van 15.30 uur, onder leiding van Henny den Dikken, komt tijdelijk te vervallen. De leden van deze groep mogen aansluiten bij de woensdaglessen om 13.30 of 14.30 uur, onder leiding van Marja van Straten.

Coördinator bij sportlessen
Naast een lesgever zal er vanuit OKK een coördinator bij iedere les aanwezig zijn, die toezicht zal houden op omstanders en de naleving van de regels. Hij/zij zal ook helpen bij het schoonmaken van materialen, helpen met het afzetten van de sportlocatie en het meelopen bij een toiletbezoek

Voorwaarden
De lessen vinden weliswaar doorgang, maar we hebben te maken met enkele voorwaarden. De voorwaarden zijn hieronder te lezen:

 • Een les duurt 50 minuten
  • Dit omdat er op een andere manier invulling gegeven moet worden aan de lessen, die anders zullen zijn dan in de turnzaal. 
  • Daarbij komt dat er tijd ingeruimd moet worden om gebruikte attributen te reinigen ná iedere les.
 • Kom niet te vroeg i.v.m. met groepsvorming
 • Kinderen verzoeken we zelfstandig te komen, tenzij het niet anders kan
  • Houd in dit geval 1,5 meter afstand en ga meteen weg na het brengen
  • Ouders mogen namelijk niet blijven kijken
 • Parkeer je fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen
  • De groepen die op de Groenstrook sporten kunnen hun fiets bij het skateparkje neerzetten
  • De dansgroepen kunnen parkeren bij het OKK gebouw
 • Er is een vaste plek om het veld te betreden bij de start van de lessen en een vaste plek om het veld na de les te verlaten
 • Kom in sportkleding, de kleedkamers zijn namelijk dicht
  • Kleed je in gepaste sportkleding voor buiten
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van de lesgevers
 • Toiletbezoek alléén als het echt niet anders kan
  • Probeer van tevoren thuis te gaan
 • Blijf thuis bij klachten (niezen, verkoudheid, koorts)
  • Dit geldt ook als een gezinslid ziek is, óók dan blijf je thuis
  • Nies altijd in de binnenkant van je elleboog of gebruik een papieren zakdoekje
 • Er wordt gecommuniceerd over het cancelen van lessen bij slecht weer

Sporten voor 18+ leden
Ook de leden in de leeftijdsgroep 18-jaar en ouder mogen vanaf 11 mei weer starten met buitensporten. OKK heeft echter besloten dit nog even uit te stellen, zodat er eerst kan worden gekeken hoe de lessen verlopen bij de kinderen en jeugdleden.

Daarnaast heeft het bestuur contact opgenomen met lesgevers van de 18+ groepen om te peilen hoe zij erin staan. Een update over het inrichten van de lessen voor onze volwassen leden volgt zo snel mogelijk.

Online lessen blijven beschikbaar
De online lessen zijn natuurlijk gewoon te bekijken op YouTube. Het hele aanbod aan lesvideo’s is voor iedereen op ieder moment beschikbaar. Zo kun je ook vanuit huis blijven oefenenen. Via deze link is alles te bekijken.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege de coronacrisis kon de Algemene Ledenvergadering (ALV) eerder dit jaar geen doorgang vinden. Nu de maatregelen voorzichtig versoepeld gaan worden ziet het bestuur mogelijkheid om de ALV alsnog te laten plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de ALV op een verantwoorde en bovenal veilige manier plaats moet vinden. Dit kan bijvoorbeeld op digitale wijze of door de vergadering zo te organiseren dat alle aanwezigen op veilige afstand van elkaar in dezelfde ruimte kunnen zitten. Zodra er meer bekend is over de manier waarop de ALV zal worden georganiseerd, zal hierover worden gecommuniceerd via de kanalen van OKK.

De datum staat is in ieder geval geprikt; 15 juli 2020.

Contributie update
Omdat het weer mogelijk is om sportlessen aan te bieden, heeft het bestuur besloten om ook de contributie vanaf de maand juni weer volledig te gaan innen. De maand mei zal, zoals bekend, worden afgeschreven op het bedrag van ‘rustend lid’. De contributieregeling is hier te bekijken.

Communicatie bij eventueel cancelen van lessen
Omdat we voorlopig buiten sporten hebben we vanzelfsprekend te maken met weersomstandigheden. Hierdoor kunnen lessen zo nu en dan wellicht geen doorgang vinden. Wanneer het weer uitzonderlijk slecht is, wordt er door de lesgever besloten of de les gecanceld wordt. Dit wordt vervolgens z.s.m. gecommuniceerd via de website. Er zal worden bericht via een liveblog, die altijd zo snel mogelijk wordt bijgewerkt met het laatste nieuws.
Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *