DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.okkhardinxveld.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Gymnastiekvereniging OKK streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Gymnastiekvereniging OKK niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouw als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gymnastiekvereniging OKK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en tonvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Gymnastiekvereniging OKK en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Gymnastiekvereniging OKK garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiligingen per e-mail met Gymnastiekvereniging OKK te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Gymnastiekvereniging OKK heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Gymnastiekvereniging OKK aanvaardt dn ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Gymnastiekvereniging OKK zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gymnastiekvereniging OKK daar vooral schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Hoofdgebouw

Gymnastiekvereniging OKK
Rijnstraat 1A
3371 ST Hardinxveld-Giesssendam

Dependance

Het Dok (OKK)
Pieter de Hooghstraat 56
3372 XJ Hardinxveld-Giessendam

Contact

info@okkhardinxveld.nl
0184-615 454
Klik hier voor de contactpagina