PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging  OKK, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52269205, hierna te noemen ‘OKK’.

Vanzelfsprekend hecht OKK veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van OKK met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen en aanpassen van uw persoonsgegevens (‘Privacybeleid’). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle uitingen van OKK, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door OKK van uw persoonsgegevens, zoals beschreven op de website, deze Privacyverklaring, de statuten en het huishoudelijk reglement van OKK (te vinden op deze website).

Verzameling en gebruik persoonsgegevens

OKK verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf verstrekt aan OKK of een van haar leden, tenzij anders is aangegeven in deze Privacyverklaring. OKK verzamelt voornamelijk doch niet uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

 • naam;

 • adres;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • leeftijd/geboortedatum;

 • geslacht;

 • bankrekeningnummer.

Cookies

Om de website van OKK aan te bieden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed functioneren van de website, maar ook cookies waarvan het effect niet direct zichtbaar is, zoals Google Analytics, zijn belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers heeft OKK namelijk slechts een beperkt beeld van het gebruik van de website en waar de verbeterkansen liggen.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u het opslaan van cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit werkt, kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van de Consumentenbond.

Binnen de website van OKK worden de volgende cookies gebruikt:

 • functionele cookies, deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website;

 • analyticscookies: via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo ziet OKK bijvoorbeeld hoe bezoekers de website gebruiken en kan zij op basis daarvan de website verbeteren;

 • social plug-in trackingcookies: cookies ten behoeve van social sharing-knoppen (Facebook like, tweetbutton, enz.).

Doeleinden gegevensverwerking

OKK verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is in verband met uw lidmaatschap. Uw gegevens worden gebruikt:

 • om contact met u op te nemen of te onderhouden;

 • voor het leveren van diensten;

 • ter identificatie;

 • voor het effectueren van een lidmaatschap;

 • om de technische infrastructuur te managen;

 • voor het verzenden van nieuwsbrieven;

 • voor het afhandelen van klachten;

 • om de gebruiker te informeren omtrent de dienstverlening van OKK;

 • voor het doen van aanbiedingen (van OKK en derden);

 • om de dienstverlening van OKK te verbeteren;

 • voor het optimaliseren van de website;

 • om markt- en gebruikersanalyses uit te voeren;

 • ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten;

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

OKK verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is in verband met uw lidmaatschap, uw gegevens worden in ieder geval versterkt aan de KNGU. Indien OKK uw gegevens wenst te verstrekken aan derden terwijl dit niet noodzakelijk is, zal OKK u daarvoor uw toestemming vragen, tenzij OKK wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht OKK te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij OKK op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal OKK deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van OKK hebben ontvangen. De consequentie van het recht van verwijdering van uw gegevens is dat u geen lid kan zijn van OKK.

Promotie materiaal

OKK organiseert meerdere malen per jaar een evenement. Tijdens deze evenementen worden er foto’s en/of filmbeelden gemaakt. Deze worden enkel gebruikt voor promotie doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

OKK treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo worden adequate systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

Het ontvangen van digitale notificaties

OKK kan u digitaal benaderen aangaande uw lidmaatschap.

Links naar andere website

De website kunnen links naar andere website bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van OKK Hardixveld. Andere website kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. OKK raadt u aan om voor het gebruik van andere website altijd de betreffende privacystatement van die website te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

OKK behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. OKK raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal OKK er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 15 mei 2018.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of OKK wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Johan van Dam
E-mail: penningmeester@okkhardinxveld.nl

Hoofdgebouw

Gymnastiekvereniging OKK
Rijnstraat 1A
3371 ST Hardinxveld-Giesssendam

Dependance

Het Dok (OKK)
Pieter de Hooghstraat 56
3372 XJ Hardinxveld-Giessendam

Contact

info@okkhardinxveld.nl
0184-615 454
Klik hier voor de contactpagina