Nieuwe wijzigingen tijdelijk lesrooster

Helaas is het door de huidige coronamaatregelen voorlopig niet mogelijk om de lessen na 17:00 uur door te laten gaan. In de nieuwsbrief van 28 november is medegedeeld dat er door het bestuur zou worden gezocht naar opties om de lessen toch op een andere manier door te laten gaan. De oplossingen die zijn gevonden en verwerkt in een nieuw tijdelijk lesrooster zijn in een vorig nieuwsbericht ook gecommuniceerd

Aanvullend op de vorige berichten kunnen bij deze ook mededelen dat de lessen van de jongensgroepen 6 en 7/8, die normaal gesproken op vrijdagavond worden gegeven om 18:30 uur en 19:30 uur, op een ander moment zullen plaatsvinden. De lessen worden de komende twee zaterdagen gegeven en de twee betreffende groepen worden tijdelijk samengevoegd. De les zal door Richard van Noordenne worden overgenomen van Arne Post en vindt plaats op zaterdagmiddag 15:00 uur tot 16:00 uur in het OKK gebouw aan de Rijnstraat 1a. 

Tijdelijk lesrooster downloaden
Bekijk via de download knop hieronder het tijdelijke lesrooster per 29 november 2021.