Onze jubilarissen van 2024!

Beste leden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden en betrokkenen,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging OKK Hardinxveld zijn ook dit jaar de jubilarissen in het zonnetje gezet. De jubilarissen zijn:

Aartje den Breejen – 75 jaar OKK & 75 jaar KNGU

Janny van Pelt-van Dijk – 75 jaar OKK & 75 jaar KNGU

Willemien van Iperen – 70 jaar OKK & 70 jaar KNGU

Margriet Donk – 70 jaar OKK & 70 jaar KNGU

Janny Bal – 40 jaar OKK & 40 jaar KNGU

Teuny Streefkerk – 40 jaar OKK & 40 jaar KNGU

Bram de Ruiter – 25 jaar OKK & 25 jaar KNGU

Marianne van Houwelingen – 25 jaar OKK & 25 jaar KNGU

Johan van Kekerix – 25 jaar OKK & 25 jaar KNGU

Janka van Dijke – 25 jaar OKK & 25 jaar KNGU

Daniëlle de Groot-van Iperen – Bronzen speld van Verdienste

Op de foto staan van links naar rechts: Aartje den Breejen, Willemien van Iperen, Johan van Kekerix, Daniëlle de Groot-van Iperen, Teuny Streefkerk, Margriet Donk, Janny Bal en voorzitter Richard van Noordenne.

Afwezig waren Janka van Dijke, Bram de Ruiter, Marianne van Houwelingen en Janny Bal waren afwezig, zij staan niet op de foto.