algemene ledenvergadering (ALV) op 24 maart

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op donderdag 24 maart 2022. Clubleden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het clubgebouw van OKK aan De Rijnstraat 1a.

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 maart aanstaande om 20.00u., in de kantine van het OKK gebouw.

Op die avond zullen de gebruikelijke jaarverslagen van de diverse commissies, het financiële verslag 2021, het contributievoorstel 2022 en de begroting voor 2022 vastgesteld worden. Ook zijn er dit jaar diverse mededelingen en huldigen we onze trouwe leden en leden van verdiensten.  

Twee weken voorafgaand zijn het jaarverslag, de agenda en overige bijbehorende stukken beschikbaar op de website: www.okkhardinxveld.nl en tevens op te vragen bij de secretaris Angela Hofman: secretaris@okkhardinxveld.nl / tel: 06-51554170  

Wellicht ten overvloede hierbij nog de mededeling dat u als ouder/voogd van een minderjarig lid ook stemgerechtigd bent. Dus als u namens uw kind uw stem wilt laten horen: ook u bent van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn!